Ειδικά Προφίλ
Ειδικά Προφίλ Τύπου C

Η απόσταση S για το C140 μπορεί να είναι 60mm ή 70mm ενώ για το C180, C210, C250 μπορεί να  είναι
60, 70, 90mm και η διατομή Φ16 ή Φ18mm.

Σε όλα μπορούν να γίνουν και μονές οπές.