Ειδικά Προφίλ
Ειδικά Προφίλ Τύπου Z

Η απόσταση S για το Z140 μπορεί να είναι 60mm ή 70mm ενώ για το Z180, Z210, Z250 μπορεί να είναι 60, 70, 90mm και η διατομή Φ16 ή Φ18mm.